KKS Sporty Walki – sekcja Gniezno!

KS SPORTY WALKI POZNAŃ OTWIERA NOWĄ SEKCJĘ W GNIEŹNIE!

W porozumieniu z zaprzyjaźnionym Klubem Red Bull SQUAD otwieramy nową sekcję!

KKS GNIEZNO będzie reprezentował Michał Ciach
-wielokrotny medalista i Mistrz Polski w Kickboxingu
-od 2014 reprezentant kadry w Kickboxingu Full Contact
-medalista Pucharów Świata i Europy w Kickboxingu
-ponad 20 walk zawodowych w Boksie i Kickboxingu
-od 2020r instruktor w klubie KKS Sporty Walki Poznań
-posiada uprawnienia instruktora boksu oraz sportów walki
-od 2022r sędzia z licencją Polskiego Związku Kickboxingu.

Wspólnymi siłami wraz z Bartłomiejem Więskowiczem szkoleńowcen RBS będą zaszczepiać w mieszkańcach Gniezna naszą wspólną pasję jaką jest Kickboxing!
Sala treningowa mieścić się będzie na ulicy Chudoby 20 w budynku ” OSKAR”.
Zajęcia odbywały się będą z Kickboxingu, Boksu, Taekwon-do oraz z samoobrony!
Zarówno nasz Michał jak i trener Bartek posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych.
Życzymy Panowie owocnej współpracy i kontynułowania naszej tradycji i myśli szkoleniowej!

Os. Piastowskie 106a
Poznań

+